Kundeservice / Customer service

Salgs- og leveringsbetingelser


Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra SK Svejsemateriel A/S Webshop på www.sk-svejs.dk.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og SK Svejsemateriel A/S.


Betalingsbetingelser

Ved køb på vores webshop er betalingsbetingelserne 30 dage netto, med mindre andet er aftalt. Ved overskridelse af betalingsfrist beregnes 1½ % pr. måned.

Priserne i webshopbutikken er excl. moms.


Forsendelsen

Forsendelsen sker med GLS. 


Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra vores webshop, skal reklamation være os i hænde inden 2 uger fra forsendelsestidspunktet.

Varer modtages kun retur mod forudgående accept fra vor salgsafdeling i SK Svejsemateriel til tlf. +45 4369 6910 eller sk-svejs@sk-svejs.dk

 

IN ENGLISH:

CUSTOMER SERVICE

Terms and conditions

Generally
The following terms and conditions apply to all deliveries from SK Welding Equipment A / S Webshop at www.sk-svejs.dk.
Conditions apply in cases where no other written agreements between you as buyer and SK Welding Equipment A / S.

Payment terms
The purchase on our webshop payment terms are 30 days net, unless otherwise agreed. By late payment calculated 1½% per year. month.
The prices in the shop are exclusive. VAT.

Shipment
Shipment is via GLS.

Complaint
Any errors or shortcomings in the delivery from our shop, the complaint must be received within 2 weeks from the time of shipment.
Goods returned upon approval by our sales department in SK Welding Equipment for tel. +45 4369 6910 or sk-svejs@sk-svejs.dk